Projektinė veikla

INTEGRALI PAGALBA

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga)

 

agentura

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti Palangos m. socialinių paslaugų centrui skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 156 000 eur., Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 dieną pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir 2017 m. pradėjo teikti šias paslaugas.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras, įgyvendinda ES projektą „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos m. socialinių paslaugų tarnyboje“,  teikia šias paslaugas: laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, trumpalaikė socialinės globa.

2018 m. projektai, kuriuose centras dalyvauja kaip partneris:

  • Projektas „Šeimos kūrybiniai marškiniai“– oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius, skirta 1000,00 Eur.

  • Projektas Šeimos ašara (Kompleksinė psichosocialinė pagalba šeimoms netekusioms kūdikio) – oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skirta 6000,00 Eur.
  • Projektas „Kuriu ir dalinuosi“  – oficialus projekto vykdytojas verslo ir lyderystės akademija „In corpore“. Projekto tikslas – sudaryti galimybę globėjų (rūpintojų) globojamiems bei savo biologinėse šeimose augantiems vaikams dalyvauti kultūrinėse, švietėjiškose, neformalaus ugdymo veiklose, kurios padės plėtoti bendravimą, tarpusavio sąveiką, stiprins vaikų savivertę, ugdys kūrybiškumą. Projektą finansuoja Palangos miesto savivaldybė, skirta  – 1800 Eur.

Informacija atnaujinta 2018-11-14

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą