Projektinė veikla

INTEGRALI PAGALBA

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga)

 

agentura

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti Palangos m. socialinių paslaugų centrui skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 156 000 eur., Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 dieną pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir 2017 m. pradėjo teikti šias paslaugas.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras, įgyvendinda ES projektą „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos m. socialinių paslaugų tarnyboje“,  teikia šias paslaugas: laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, trumpalaikė socialinės globa.

2017 m.  įgyvendinti projektai:

  • Projektas „Krizinį nėštumą išgyvenančių moterų psichinės sveikatos stiprinimas“, rėmėjai: Klaipėdos savivaldybėOficialaus projekto organizatorius: Všį. „Krizinio nėštumo centras“. 
  • Projektas „Interaktyvi kūrybinė dirbtuvė „Bendruomeniškas jaunimas“, rėmėjai: Palangos savivaldybė Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektas. Oficialaus projekto organizatorius: Neformali jaunimo grupė „Užaugę pajūryje“.
  • Socialinės integracijos projektas „Neieškok žodžio kišenėje“ (Tęstinis),  oficialus projekto organizatorius SIŽGB „Palangos Viltis“; projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius skirta 900,00 eur.;
  • Projektas „Gyvybės kultūros sklaida jaunimui“, oficialus projekto organizatorius „Palangos parapija“, projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius  skirta 1100,00 eur.;
  • Projektas „Draugiška šeima“  oficialus projekto organizatorius Palangos „LIONS“ moterų klubas,  projektą finansuoja Palangos savivaldybės Sveikatos skyrius skirta 300,00 eur.
  • Projektas ,,Bendraukim ir bendradarbiaukim“, oficialus projekto organizatorius SIŽGB „Palangos Viltis“; projektą finansuoja Palangos savivaldybė, skirta 3050,00 eur.

2018 m. projektai:

  • Projektas „Šeimos kūrybiniai marškiniai“- oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius, skirta 1000,00 Eur.

  •  Projektas Šeimos ašara (Kompleksinė psichosocialinė pagalba šeimoms netekusioms kūdikio) – oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skirta 6000,00 Eur.

 

Informacija atnaujinta 2018-05-18

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą