Projektinė veikla

INTEGRALI PAGALBA

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga)

 

agentura

Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 dieną pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, kuria įsipareigoja nuo 2017 m.  Palangos m. savivaldybėje teikti Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras, įgyvendinda ES projektą „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos m. socialinių paslaugų tarnyboje“,  teikia šias paslaugas: laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, trumpalaikė socialinės globa.

2016 m.  inicijuoti ir įgyvendinti projektai:

 įgyvendinti 5 projektai kuriuose Centras dalyvavo kaip pagrindinis parneris:

  • Socialinės integracijos projektas Neieškok žodžio kišenėje“, rėmėjai: Palangos savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius. Organizatoriai: Sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Palangos viltis“.
  • ProjektasNemiegantis“ jaunimas“, rėmėjai: Palangos savivaldybės administracijos Kultūros skyrius. Organizatoriai: Neformali jaunimo grupė “Užaugę pajūryje“, Sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Palangos viltis“.
  • Projektas „Sportuojančios šeimos“, rėmėjai: Palangos savivaldybės administracijos Kultūros skyrius. Organizatoriai: Neformali jaunimo grupė „Šeimų klubas“.
  • Projektas „Kinolektoriumas: Valančiukai“, rėmėjai: Palangos savivaldybė. Savivaldybės gydytojas. Organizatoriai: Palangos LIONS moterų klubas.
  • Projektas „Pagalbos nuo alkoholio priklausantiems žmonėms programa“, rėmėjai: Palangos savivaldybė. Savivaldybės gydytojas. Organizatoriai: Palangos LIONS moterų klubas.

2017 m.  vykdomi projektai:

  • Projektas „Krizinį nėštumą išgyvenančių moterų psichinės sveikatos stiprinimas“, rėmėjai: Klaipėdos savivaldybėOficialaus projekto organizatorius: Všį. „Krizinio nėštumo centras“. 
  • Projektas „Interaktyvi kūrybinė dirbtuvė „Bendruomeniškas jaunimas“, rėmėjai: Palangos savivaldybė Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektas. Oficialaus projekto organizatorius: Neformali jaunimo grupė „Užaugę pajūryje“.
  • Socialinės integracijos projektas „Neieškok žodžio kišenėje“ (Tęstinis),  oficialus projekto organizatorius SIŽGB „Palangos Viltis“; projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius skirta 900,00 eur.;
  • Projektas „Gyvybės kultūros sklaida jaunimui“, oficialus projekto organizatorius „Palangos parapija“, projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius  skirta 1100,00 eur.;
  • Projektas „Draugiška šeima“  oficialus projekto organizatorius Palangos „LIONS“ moterų klubas,  projektą finansuoja Palangos savivaldybės Sveikatos skyrius skirta 300,00 eur.

 

Accessibility
Uždaryti