Gebėjimo pasirūpinti savimi vertinimas

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.10 straipsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje“ pakeitimais, Palangos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. kovo 15 d. Nr. A1-247, Palangos m. socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vertinamos šios sritys:

– Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas).

– Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis).

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

– Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.

– Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasėkmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.

– Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.

– Asmens gebėjimą savarankiškai atliki veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

 

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į:

Socialinę darbuotoją Brigitą Burneckytę

Tel.: 8 (460) 48264;  8 (694) 96839

El. paštas: brigita.burneckyte@palangosspc.lt

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą