PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas (GIMK) – tai pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams specialioji socialinės priežiūros paslauga, teikiama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti.

Paslauga nemokama.

GIMK įvadiniai mokymai globėjams ir įtėviams trunka apie 3 mėnesius, kurių metu vyksta individualūs susitikimai įstaigoje ir būsimų globėjų ar įtėvių namuose, bei vykdomi grupiniai užsiėmimai (1 kartą savaitėje po 3 val.), kurių metu gvildenama 10 temų:

  1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK.
  2. Komandinis darbas užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime.
  3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku.
  4. Raidos poreikių tenkinimas. Ryšiai.
  5. Raidos poreikių tenkinimas. Netektys.
  6. Savosios vertės pajautimas. Šeimos ryšių stiprinimas.
  7. Auklėjimas.
  8. Pastovių ryšių stiprinimas.
  9. Pasiruošimas pokyčiams. Permainų planavimas.
  10. Sąmoningo sprendimo priėmimas.

Būsimieji globėjai ir įtėviai po kursų baigimo gauna pažymėjimus bei per 20 darbo dienų jiems ir Vaikų teisių apsaugos skyriui pagal pareiškėjų gyvenamąją vietą pateikiama išvada apie jų pasirengimą globoti ar įvaikinti vaiką.

Mokymus ir konsultacijas vedą atestuotos socialinės darbuotojos:

Jovita Petreikienė, mob. tel. +370 612 61 251

Rita Žukauskaitė, mob.tel. +370 612 46 733

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą