Pagalba į namus

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalba į namus teikiama pagal nustatytą poreikį iki 10 val. per savaitę suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai, senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimai, vaikui su negalia ir jo šeimai, kitiems asmenims ir šeimoms laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems žmonėms.
Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugą:
• mokėjimas už pagalbos į namus paslaugos dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
• asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugą dydis yra 20 procentų asmens (šeimos) pajamų;
• asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už Valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 Eur.), pagalbos į namus paslauga teikiama nemokamai;
• atskaičius nustatyta mokėjimą už pagalbos į namus paslaugą asmens (šeimos) mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei dvigubas Valstybės remiamų pajamų dydis (244 Eur.);
• mokestis už pagalbos į namus paslaugas, Palangos m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 sprendimu „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo“, nustatomas: paslaugos kainą 4,59 eur/val. dauginama iš teiktų pagalbos į namus valandų skaičiaus.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl pagalbos į namus paslaugos gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu Gintaro g. 33A, Palanga   Tel. +370 (460) 48264 ir pateikia:

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
 • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
 • medicininę pažymą iš gydytojo dėl paslaugos būtinumo (jeigu asmeniui nenustatytas specialusis priežiūros (pagalbos), slaugos ar transporto išlaidų kompensacijos poreikis).

Dėl pagalbos į namus paslaugos skyrimo svarsto Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisija, kuri priima sprendimą. Priimtas sprendimas perduodamas Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja paslaugų teikimą.

Pagalba į namus teikiama:

 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Pagalbos į namus paslaugas teikia:

 • socialinis darbuotojas
 • lankomosios priežiūros darbuotojai

Pagalbos-į-namus-paslaugos-sąrašas

Dėl paslaugų kreiptis:

Socialinė darbuotoja

Brigita Burneckytė, tel.: +370 (460) 48264

El. paštas: brigita.burneckyte@palangosspc.lt

 • Gyventojai priimami Gintaro g. 33A, Palanga
 • Pirmadieniais nuo 10-12 val.
 • Trečiadieniais/Ketvirtadieniais nuo 8-12 val.

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą