Palangos Socialinių Paslaugų Centras

0

Susitikimas

Centro direktorė ir direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams 2016 m. gegužės 5 d. buvo pakviestos į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos organizuojamą susitikimą su globos įstaigų ir savivaldybių atstovais Klaipėdos apskrityje, kur LR Seimo kontrolieriai pristatė...

0

GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS (GIMK)

GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS (GIMK) – tai pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams specialioji socialinės priežiūros paslauga, teikiama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti. Paslaugą teikia atestuoti socialiniai darbuotojai....

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą