Trumpalaikė socialinė globa

Trumpalaikė socialinė globa – tai paslaugų visuma, kuri užtikrina visapusišką priežiūrą:

  • suaugusiam asmeniui su negalia;
  • senyvo amžiaus asmeniui, kai šeimos nariai laikinai, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, darbo įsipareigojimų) negali prižiūrėti savo asmens;

Paslauga teikiama ne trumpiau kaip 12 valandų per parą iki 5 parų per savaitę, ir iki 6 mėnesių per metus.

Mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą:
• mokėjimas už trumpalaikę globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens pajamas;
• asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę globą dydis yra 80 procentų asmens pajamų;
• tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybės šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma 100 procentu mokama už vieną kalendorinį mėnesį teiktą trumpalaikę globą;
• mokestis už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teiktą trumpalaikę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės globos trukmei pagal patvirtintą Palangos m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 sprendimą „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo“ paslaugos kainą.
• asmuo už trumpalaikę globą už visą kalendorinį mėnesį moka ne daugiau už patvirtinta Palangos m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 sprendimą „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo“ paslaugos kainą.

Dėl  trumpalaikės socialinės globos skyrimo

Asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys, artimieji giminaičiai) raštišku prašymu kreipiasi į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, adresu: Vytauto g. 112, tel.: (8~460) 48716.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą