Centro vadovas

Centro direktorė

DAIVA DEKONTAITĖ (1971 m.)

Išsilavinimas:
2008 m. Klaipėdos Universitete baigtos Slaugos bakalauro studijos.
2014 m. Klaipėdos Universitete įgytas Socialinio darbo Magistro kvalifikacinis laipsnis.
Mediatorė (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus Įsakymas „Dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą 2020-01-13 Nr. (3.20) M-1).
2022 m. baigė teisės LL.M. papildomąsias studijas Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje.
2023 m.  baigė  Mykolo Romerio Universitetą (MRU) Teisės mokyklą ir įgijo LL.M. Teisės magistro laipsnį (darbo teisė).
Padėka už nuopelnus Palangai, įteiktas medalis (Nr.142) „Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečiui” (2021 m).
Kvalifikacinė kategorija
DSS Pažymėjimas

2023 m. kelta kvalifikacija:

2023 m. lapkričio 17-18 d. dalyvavo Pasaulinės lyderystės konferencijoje, kurios metu išklausė 16 val. trukusius pranešimus apie doros lyderystės pagrindus. Nr. 5491650
2023-11-21 dalyvavo MK organizuotoje nuotolinėje konferencijoje (6 ak.val.) Darbo teisė 2023-2024 m. DK pakeitimai ir ko reikalauja praktika. Nr. 319231121-11
2023-10-11 dalyvavo renginyje kurį organizavo AccessibleEU ir Lietuvos žmonių su negalia asociacija „AccessibleEU Lietuva-Prieinamumas ES užtikrina žmonių su negalia prieinamumą.
2023-10-03 dalyvavo VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro organizuotuose kvalifikaciojos tobulinimo nuotoliniuose mokymuose tema „Menas išmokti pasakyti ne išsaugant santykius su kitais” (8 ak.val.) Nr. ŽISPB-SD-13627
Nuo 2023-09-08 iki 2023-09-29 dalyvavo grupės supervizijos procese keldama profesinę kvalifikaciją (8 val.) Nr. 23-SA-E-0737
2023-09-20 dalyvavo 4 ak.val. Klaipėdos Valstybinės Kolegijos organizuojamuose darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Socialinių paslaugų centrų, sėkmingai teikiančių dienos socialinės globos paslaugas, pozityvios patirties sklaida” ir skaitė pranešimą „Pozityviai nusiteikęs darbuotojas yra atviras naujoms idėjoms?” Nr. SSV44-296
2023-09-14 dalyvavo Lietuvos raudonojo kryžiaus projekto „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos” organizuotose mokymuose „Integracijos priemonių stiprinimas savivaldybėse”
2023-09-06 dalyvavo 6 ak. val. LSDA organizuotuose nuotoliniuose mokymuose „Veiksmingos darbo su autistiškais asmenimis praktikos”
2023-06-15 dalyvavo Klaipėdos universiteto organizuotame 3 val. forume „Psichikos sveikata, psichosocialinė negalia ir žmogaus teisės-kokių permainų ir kodėl reikia Lietuvai?” Nr. SvMF-KS-628
2023-05-26 dalyvavo Respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Transformacinė lyderystė socialinio darbo kontekste” ir pristatė pranešimą tema „Gerovės konsultantų modelis socialinių paslaugų įstaigose” (8 ak.val.) Nr. SSV44-155
2023-03-30 dalyvavo Panevėžio kolegijos organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ” Socialinio darbi iššūkiai ir tendencijos. Kuriame pagrindus bendradarbiavimui”  (7 val.) Nr. PKT-77
2023-03-21 dalyvavo Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos nuotolinėje paskaitoje „Artimoje aplinkoje be smurto: saugią Lietuvą kuriančios socialinės paslaugos” (6 ak. val.) Pažymėjimo Nr. LSDA-4326

2022 m. kelta kvalifikacija:

2022-12-09 dalyvavo Vilniaus Universiteto filosofijos fakulteto organizuotose nuotoliniuose mokymuose
„Socialinių paslaugų kokybės pagrindai ir veiklos vertinimas” (8 ak.val.)Nr. MVGR-20022-63-7
2022-12-07 dalyvavo Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos socialinio darbo ateitį kuriančios kompetencijos” (7 ak.val.) Nr. LSDA-2187
2022-11-24 dalyvavo Paramos vaikams centro organizuojamame renginyje (6 val.) „Vaiko dalyvavimas baudžiamajame procese: teisiniai ir psichologiniai aspektai”.
2022-07-21 dalyvavo Mokymo klubas organizuotose 4 ak. val. nuotoliniame seminare „Darbo kodekso pakeitimai ir naujausia praktika 2022-08-01 ir nuo 2022-09-01”
2022-06-01 dalyvavo Vilniaus kolegijos organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Socialinis darbas su šeimomis: ieškojimai, atradimai” (6 ak. val.)
2022-04-29 dalyvavo UAB „Mokesčių srautas” organizuotame seminare (6 ak. val.) „Administracinė ir kanceliarinė kalba”
2022-04-27 dalyvavo LR VDI prie SADM organizuotame (2 val.) nuotoliniame seminare „Profesinės rizikos vertinimas. Interaktyvios rizikos vertinimo priemonės OiRA demonstracija”
2022-03-30 dalyvavo Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM organizuotoje nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje (10 ak. val.) „Užsienio šalių vaikų globos sistemos ir patirtys” (Didžioji Britanija, Prancūzija, Lenkija ir JAV)
2022-03-04 dalyvavo (3 val.) KU organizuotoje  konferencijoje „Santykio galia: socialinio darbo praktika tarptautinėse studijose”
2022-01-04 dalyvavo (5 val.) KU organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokymosi tarnaujant bendruomenei metodas socialiniame darbe: kam jis gali būti naudingas?”

2021 m. kelta kvalifikacija:

2021 m. gruodžio 2 ir 3 d. dalyvavo 16 ak. val. nuotolinėje metinėje globos centrų konferencijoje „Sėkmingos globos link.2021” organizatoriai VVTAĮT.
2021-11-19 dalyvavo nuotolinėje XI-oje mokslinėje-praktinėje organizacinėje psichologijos konferencijoje „Organizacijų vystymo iššūkiai ir sprendimai” (8 val.).
2021-11-10 dalyvavo VĮ Šeimos santykių instituto organizuojamuose mokymuose „Ankstyvas atpažinimas ir pagalbos organizavimas” (8 ak.val.).
2021-10-14 dalyvavo Globos namai „UŽUOVĖJA” organizuotose socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programoje SD20180104 8 val. mokymuose „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas”.
2021-09-09 (8 val.) Sertificate of Participation International Scientific and Practical Conference „Helping a Person in Turbulent Circumstances: the Experience of an International Projekt”. The conference will be held within the framework of  the Ukrainian-Lithuanian project.
2021-05-05 dalyvavo UAB „Mokymų klubas” organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose (6 ak. val.) „Strateginis planavimas viešajame sektoriuje.
2021-04-29, 30 dalyvavo 20 ak.val. trukmės nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo seminare „Konsultavimo pradžiamokslis. Praktiniai konsultavimo mokymai”, organizatoriai Kolpingo kolegija.
2021-04-14 dalyvavo (nuotoliniuose)  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuotuose mokymuose (8 ak.val.)  „ASPĮ sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, gydytojų odontologų, slaugytojų, akušerių) atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“ kompetencijos korupcijos prevencijos srityje.
2021-01-19 išklausė nuotolinius mokymus organizuotus UAB Ekonomikos mokymo centro „Vidaus kontrolės politika viešajame sektoriuje: praktinis diegimas ir taikymas” (4 val.)
Nuo 2020-12-09 iki 2021-01-26 dalyvavo Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos organizuojamuose grupės supervizijos procese (nuotoliniu būdu) keldama profesinę kvalifikaciją 24 val. (8 susitikimai).

2020 m. kelta kvalifikacija:

2020 m. sausio mėn. įtraukta į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą
2020-02-06 dalyvavo praktinėje mokymų sesijoje (8 val.) organizuojamų vadovas.lt,  „Vadavo EQ praktikoje: rezultatyvios emocijos”
2020-02-12 baigė pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų mokymus „SafeTALK”
2020-03-05 dalyvavo mokymuose „Lyčių lygybė ir paslaugų teikimas” (8 val.)
2020-05-13 dalyvavo projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijos narių ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių mokymuose (8 val.)
2020-05-19 dalyvavo mokymuose „Veiklos rezultatų matavimai socialinių paslaugų įstaigoje” (8 ak. val.)
2020-08-04 išklausė 3 val. trukmės Lietuvos žmonių su negalia sąjungos organizuotus mokymus tema „Bendravimo su žmonėmis turinčiais negalią ypatumai”
2020-09-08 dalyvavo 8 ak. valandų socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymuose tema: „Vietos bendruomenių (socialinių paslaugų organizacijų) tarp sektorinio bendradarbiavimo stiprinimas deinstitucionalizacijos procese”
2020-09 14-15 dienomis  baigė 16 val. intervencijų, stiprinančių norą gyventi, mokymus  „+ ASIST”
2020-09-23 išklausė/dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos organizuojamame  nuotoliniame seminare  2,5 val. tema „Kaip skatinti aukštyje dirbančių darbuotojų atsakingus ir saugius veiksmus darbo vietoje”
2020-09-24 dalyvavo, Lietuvos teismai nacionalinės teismų administracijos, organizuotoje nuotolinėje tarptautinėje praktinėje  konferencijoje „Mediacijos sėkmės istorija ir jos kaina” (8 akad.val.)
2020-09-25 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose: Projektas „Rask jėgų save pakeisti”, organizatorius VšĮ „Mūsų Saulužė tema: „Konfliktas, sprendimo pagrindai. Priežastys, strategija ir taktika” (6 ak.val.)
2020-09-26 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose: Projektas „Rask jėgų save pakeisti”, organizatorius VšĮ „Mūsų Saulužė” tema: „MEDIACIJA Teorija ir praktika” (8 ak.val.)
2020-02-18; 2020-09-13 išklausė 16 akad. val. mokymo kursą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas”
2020-11-05 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose (8 ak.val.) „Motyvacinis interviu: principai, priemonės, būdai, sunkumai ir rizikos.” mokymus organizavo VšĮ „Mūsų Saulužė
2020-11-27 dalyvavo 28 val. Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose mokymuose „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams”
2020-12 3-4 dienomis dalyvavo nuotoliniuose valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamoje konferencijoje tema „Sėkmingos globos link” (16 ak.val)

2019 m. kelta kvalifikacija:

Seminaras/mokymai  „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbuotojų asmens duomenų naudojimas ir apsauga. Darbuotojų santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo” 6 val. (2019-03-29)
Seminaras/mokymai „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe” 8 ak. val. (2019-06-10)
„Socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS kokybės sistemą, vadovų mokymai” 16 val. (2019 m. liepos 16,d. ir 25 d.)
Išklausytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuotas 40 ak. val. mediatorių mokymų kursas. (2019-11-18 išlaikytas mediatorių egzaminas)
Seminaras „Efektyvus bendravimo būdai teatrinių metodų priemonėmis” 8 val. (2019 m. rugsėjo 27 d.).
Konferencija „Globojamas vaikas šeimoje: globos centro iššūkiai ir galimybės” 8 ak. val. (2019-12-19)
Direktorė bendradarbiaudama su probacijos pareigūne savanoriškai vedė mokymų programą smurtautojams  (2019 m. sausio-spalio mėn.)

Centro direktoriaus 2022 m. veiklos vertinimo išvada 
Centro direktoriaus 2021 m. veiklos vertinimo išvada
Centro direktoriaus 2020 m. veiklos vertinimo išvada
Centro direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada
Centro direktoriaus 2018 m. veiklos vertinimo išvada
Centro direktoriaus 2017 m. veiklos vertinimo išvada

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymas

Informacija atnaujinta: 2023-11-30