Darbuotojų atliekamos pagrindinės funkcijos

Administracijos ir ūkio padalinys  
Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
Socialinio darbo organizatorius 
Vyr. buhalteris
Apskaitininkas
Administratorius 
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas 
Ūkio priežiūros administratorius
Vairuotojas 
Ūkvedys 

Globos centro padalinys 
Globos koordinatorius 
Atestuotas socialinis darbuotojas

Socialinės priežiūros ir globos paslaugų padalinys (Gintaro gatvė) 
Atvejo vadybininkas 
Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis 
Individualios priežiūros darbuotojas (socialinė priežiūra šeimoms) 
Socialinis darbuotojas (Dienos socialinė globa namuose, pagalba į namus) 
Individualios priežiūros darbuotojas (Dienos socialinė globa namuose, pagalba į namus)  
Socialinis darbuotojas (aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis) 
Socialinis darbuotojas (Neįgalumo ir neveiksnumo vertinimas, socialinių paslaugų poreikio vertinimas) 

Socialinės priežiūros ir globos paslaugų padalinys (Klaipėdos plentas)
Socialinis darbuotojas (Dienos socialinė globa) 
Individualios priežiūros darbuotojas (Dienos socialinė globa) 
Užimtumo specialistas 
Psichologas 
Kineziterapeutas 
Slaugytojas 
Atvejo vadybininkas (Prevencinės paslaugos) 
Socialinis darbuotojas (Intensyvi krizių įveikimo pagalba, laikinas apnakvindinimas, psichosocialinė pagalba) 
Individualios priežiūros darbuotojas (Intensyvi krizių įveikimo pagalba, laikinas apnakvindinimas, psichosocialinė pagalba) 

Socialinės priežiūros ir globos paslaugų Šventosios padalinys
Socialinis darbuotojas 
Individualios priežiūros darbuotojas 
Psichologas 
Slaugytojas 
Kineziterapeutas 

Informacija atnaujinta: 2023-11-14