Komisijos

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V2-41  „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Vardas, pavardė Pareigos
Jovita Petreikienė Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis
Lina Zobernytė Socialinė darbuotoja
Jelena Bachlina Psichologė
Gintaras Skersis Ūkio darbininkas
Živilė Lukošienė Lankomosios priežiūros darbuotoja

Esant viešam interesui, nusišalinus darbuotojui rezervinis komisijos narys – socialinė darbuotoja Rita Žukauskaitė

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V1-192  „Dėl darbo grupės atsakingos už korupcijos prevenciją“ 

Vardas, pavardė Pareigos
Darius Grubys Administratorius
Artūras Kerevičius Socialinis darbuotojas, darbui su šeima
Laima Poškienė Socialinė darbuotoja

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V1-151  „Dėl darbo grupės sudarymo“ vidaus kontrolės darbo grupė. 

Vardas, pavardė Pareigos
Inga Kurpienė Vyr. Buhalterė
Sandra Jackaitė Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams
Vesta Grėbliauskaitė Ūkio padalinio administratorė
Darius Grubys Administratorius
Gražvilė Grygalytė Socialinė darbuotoja

 

Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V1-6 „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“

 

Vardas, pavardė Pareigos
Gražina Diemintienė Socialinė darbuotoja
Jovita Petreikienė Socialinė darbuotoja
Vitalija Senkienė Globos koordinatorė

 

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V1-71 „Dėl labdaros ir paramos komisijos sudarymo“,

Vardas, pavardė Pareigos
Sandra Jackaitė Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Lina Zobernytė Socialinė darbuotoja
Dalia Viržintienė Slaugytojo padėjėja

 

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V1-205  „Dėl atsargų nurašymo komisijos pakeitimo“,

Vardas, pavardė Pareigos
Gražina Diemintienė Socialinė darbuotoja
Darius Grubys Administratorius
Violeta Augustinienė slaugytoja

 

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V1-26 „Dėl centro direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V1-26 „Dėl strateginio veiklos plano darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“

Vardas, pavardė Pareigos
Lina Zobernytė Socialinė darbuotoja
Inga Kurpienė Vyr. buhalterė
Laima Poškienė Socialinė darbuotoja
Inga Gadliauskienė Apskaitininkė
Vitalija Senkienė Globos koordinatorė
Vesta Grėbliauskaitė Ūkio priežiūros administratorė
Gražina Diemintienė Socialinė darbuotoja

 

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V1-19 „Dėl projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą“ darbo grupės sudarymo“,

Vardas, pavardė Pareigos
Sonata Šiurkutė Atvejo vadybininkė
Sandra Jackaitė Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Jovita Petreikienė  Socialinė darbuotoja, darbui su šeima
Artūras Kerevičius  Socialinis darbuotojas, darbui su šeima
Evelina Sabaliauskienė Kineziterapeutė
Gražina Diemintienė Socialinė darbuotoja
Jurgita Balčinė Socialinio darbuotojo padėjėja
Vilma Bružienė Socialinio darbuotojo padėjėja

 

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V1-112 „Dėl centro direktoriaus 2019 m. Spalio 31 d. Įsakymo Nr. V1-191 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ pakeitimo“,

Vardas, pavardė Pareigos
Vaida Žiauberienė Socialinė darbuotoja
Artūras Kerevičius Socialinis darbuotojas, darbui su šeimomis
Evelina Sabaliauskienė Kineziterapeutė

 

Darbo taryba

 

Vardas, pavardė Pareigos
Ilona Gurauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja
Artūras Kerevičius Socialinis darbuotojas, darbui su šeima
Laima Poškienė Socialinė darbuotoja

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-03-29