Komisijos

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V1-192  „Dėl darbo grupės atsakingos už korupcijos prevenciją

Vardas, pavardėPareigos
Artūras KerevičiusSocialinis darbuotojas darbui su šeima (komisijos pirmininkas)
Darius GrubysNedirbančių asmenų  atvejo vadybininkas
Laima PoškienėSocialinė darbuotoja

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V2-41  „Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” 

Vardas, pavardėPareigos
Jovita PetreikienėSocialinė darbuotoja darbui su šeimomis (komisijos pirmininkė)
Lina ZobernytėSocialinė darbuotoja (sekretorė)
Jelena BachlinaPsichologė
Živilė LukošienėIndividualios priežiūros darbuotoja
Gintaras SkersisŪkvedys

Sudaryta Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V1-151  „Dėl darbo grupės sudarymo” vidaus kontrolės darbo grupė

Vardas, pavardėPareigos
Inga KurpienėVyr. buhalterė (pirmininkė)
Vesta GrėbliauskaitėŪkio priežiūros administratorė
Gražvilė GrygalytėGlobos koordinatorė
Sandra JackaitėDirektorės pavaduotoja socialiniams reikalams
Ilona LapinskaitėAdministratorė

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V2-7, sudaryta labdaros ir paramos priėmimo ir skirstymo komisija 

Vardas, pavardėPareigos
Sandra JackaitėDirektoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (komisijos pirmininkė)
Karolina ŠliačkuvienėSocialinė darbuotoja
Lina ZobernytėSocialinė darbuotoja

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V2-7, sudaryta strateginio veiklos plano darbo grupė

Vardas, pavardėPareigos
Lina ZobernytėSocialinė darbuotoja (komisijos pirmininkė)
Alina AndronovaSocialinė darbuotoja
Vesta GrėbliauskaitėŪkio priežiūros administratorė
Inga KurpienėVyr. buhalterė
Vitalija SenkienėGlobos koordinatorė
Sonata ŠiurkutėAtvejo vadybininkė
Rita ŽukauskaitėSocialinė darbuotoja

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V2-7, sudaryta atsargų nurašymo ir ilgalaikio, trumpalaikio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai atlikti komisija

Vardas, pavardėPareigos
Ilona LapinskaitėAdministratorė (komisijos pirmininkė)
Darius GrubysNedirbančių asmenų atvejo vadybininkas
Vaida ŽiauberienėSocialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V1-14, sudaryta globėjo (rūpintojo) parinkimo komisija

Vardas, pavardėPareigos
Gražvilė GrygalytėAtestuota socialinė darbuotoja
Rusana UlskienėKlaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Palangos mieste vyriausioji specialistė
Agnietė KazlauskienėPalangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V1-409, sudaryta užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, Atvejo komanda

Vardas, pavardėPareigos
Sandra JackaitėPalangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams (komandos vadovė)
Lina LukauskienėUžimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Palangos skyriaus Atvejo vadybininkė (komandos vadovės pavaduotoja)
Laura JanušienėPalangos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius
Renata JucienėPalangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Audronė KajokienėUžimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikossocialinės apsaugos ir darbo ministerijos Palangos skyriaus Skyriaus vedėja
Artūras KerevičiusPalangos miesto socialinių paslaugų centro Gerovės konsultantas
Zigmantė PetrauskienėLabdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centro Palangos miesto bendruomeninių šeimos namų koordinatorė;
Kristina TomasaitėPalangos visuomenės sveikatos biuro psichologė
Beatričė ŽymantėPalangos asmens sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja