Struktūra

Darbuotojų pareigybių sąrašas
Valdymo struktūra

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų užimančių vadovaujamas pareigas, privačių interesų deklaracijos yra skelbiamos viešai Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) interneto svetainėje (www.vtek.lt, paspaudus nuorodą „Atnaujinta deklaracijų paieška”).   Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenys yra skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

Informacija atnaujinta 2024-03-20