Vadovo darbotvarkė

Kiekvieną antradienį 8.30 val. veiklų aptarimas susirinkime su socialiniais darbuotojais ir administracija.

Kiekvieną pirmą mėnesio antradienį 9 val. tarpinstitucinis pasitarimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi Palangos mieste, Palangos miesto savivaldybės administracijos: Socialinės rūpybos skyriumi, Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi.

Kiekvieną paskutinį mėnesio antradienį 8.30 val. visuotinis darbuotojų ir administracijos susirinkimas.

Informacija atnaujinta 2023-06-19