Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP)

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Teisę į techninės pagalbos priemonių kompensavimą turi:

  • Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje;
  • Asmenys, turintys teisę nemokamai ar dalinai mokamai gauti techninės pagalbos priemones: neįgalieji, neįgalūs vaikai, senatvės pensininkai ir kt.

Dėl aprūpinimo  regos, klausos, TPP priemonių vaikams, elektriniais ir aktyvaus tipo vežimėliais, individualiai pagamintomis specialiomis techninės pagalbos priemonėmis klientai turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, adresu: Šilutės pl. 4B, Klaipėda. Tel. (8 46) 210563.

Asmuo, norėdamas įsigyti techninės pagalbos priemonę (TPP), turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių.
  • lovoms, čiužiniams, lovos staliukams ir el. vonios suoliukams gydytojo pažymos nereikia;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, ar asmens tapatybės kortelę);
  • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
  • norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Palangos socialinių paslaugų centro neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas

 
Eil. nr.PriemonėsLaukiančių asmenų skaičius
1
2
3

Dėl aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis kreiptis į:

Socialinę darbuotoją Laimą Poškienę
El. paštas laima.poskiene1@palangosspc.lt
Tel.: 8 (460) 48264; 8 (620) 135 82

Informacija atnaujinta: 2022-10-14