Administracinė informacija

Darbo užmokestis 2024 m. 1 ketv.

Redaguota 2024-05-24

INFORMACIJA APIE AUTOMOBILIUS

Transporto priemonės:
RENAULT TRAFIC (balta spalva, valstybinis Nr. GDS 335)

FIAT DUCATO (raudona spalva valstybinis Nr. JPK 836)

CITROEN BERLINGO (balta spalva,valstybinis Nr. LJK 447) įsigytas  įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje” Nr.08.1.1-CPVA-R-407-31-0002.

Automobiliai pažymėti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 2009 m. gegužės 27 d. Nr. 543 (suvestinė redakcija nuo 2017-08-01) V  dalies 19 punktu.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro keleivių vežimo taisyklės

Palangos miesto socialinių paslaugų centro lengvųjų tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės

Kelionių netarnybiniais automobiliais išlaidų apmokėjimo metodika

Už transporto eksploataciją ir kontrolę atsako ūkvedys Modestas Mikutavičius
Tel. Nr.:  +370 460 48412; +370 614 72582 

Informacija atnaujinta 2024-05-23

Apie Palangos miesto socialinių paslaugų centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus asmenys gali pranešti:

Centro direktorei tel. +370 460 49450 ir/ar e paštas: info@palangosspc.lt. 
Už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Centre atsakingas darbuotojas Artūras Kerevičius, mob. tel. +370 617 47969, el. paštas: arturas.kerevicius@palangosspc.lt
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.ltir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: +370 5 266 3333
Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.ltir/ar pasitikėjimo tel. +370 460 51 502, kuris veikia visą parą (paliekama žinutė auto-atsakiklyje);

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro 2024-2026 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 
Korupcijos prevencijos programa 
Korupcijos-prevencijos veiklos planas 2023 metams 
Korupcijos-prevencijos veiklos planas 2022 metams 
2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 
2022 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 
2021 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 

Informacija atnaujinta: 2024-03-21

Darbuotojų atstovavimas reiškia darbuotojų teisių ir interesų gynimą ir atstovavimą jiems.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbo taryba

Vardas, pavardėPareigosKontaktai
Jovita LagunavičienėIndividualios priežiūros darbuotoja (pirmininkė)Tel. +370 (615) 27568
jovita.lagunaviciene@palangosspc.lt
Artūras KerevičiusSocialinis darbuotojas darbui su šeimomisTel. +370 (617) 47969
arturas.kerevicius@palangosspc.lt
Laima PoškienėSocialinė darbuotojaTel. +370 (460) 48264
laima.poskiene1@palangosspc.lt

Įsteigta Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ padalinys.

Centro Profesinės sąjungos pirmininkė – Jovita Lagunavičienė, tel.  +370 (615) 27568.
2024 m. vasario 7 d. duomenimis, Centro Profesinės sąjungos narių skaičius – 47.

Palangos miesto socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) sudaryta Dvišalė taryba. Palangos miesto socialinių paslaugų centro Dvišalę tarybą sudaro Centro ir Centro Profesinės sąjungos atstovai.

Centro Dvišalės tarybos atstovai: 

Daiva Dekontaitė, direktorė;
Sandra Jackaitė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;
Artūras Kerevičius, socialinis darbuotojas darbui su šeimomis;
Rima Padroštytė, individualios priežiūros darbuotoja.

Centro Profesinės sąjungos Dvišalės tarybos atstovai:

Jovita Lagunavičienė, individualios priežiūros darbuotoja, Centro Profesinės sąjungos pirmininkė;
Gražina Diemintienė, socialinio darbo organizatorė, Centro Profesinės sąjungos narė;
Rita Žukauskaitė, socialinė darbuotoja, Centro Profesinės sąjungos narė; 
Inga Gadliauskienė, apskaitininkė, Centro Profesinės sąjungos narė.

Centro Dvišalės tarybos susirinkimai vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio trečiadienį 10 val. 

Informacija atnaujinta 2024-02-07

Data

Sandorio ar sprendimo rūšis

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas

Įmonės kodas

Lėšų panaudojimas eurais

Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

2023-04-24

Skrajutės

UAB FINANETA

301540600

350,90

Globos centro viešinimo skrajutės

Viso 2023 m.:

350,90

 

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)

Informacija atnaujinta 2024-06-26

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.