ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privacy Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. Nr. +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt, asmuo kontaktams: Paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

Palangos m. socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022-11-04 įsakymu Nr. V2-103 atsakingu tvarkant asmens duomenis pagal BDAR , skiriama administratorė Ilona Lapinskaitė, tel. Nr. +370 460 48412 El. p. administratorius@palangosspc.lt

Atsakingas asmuo už asmens duomenų apsaugą padeda užtikrinti įmonėje atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Palangos miesto socialinių paslaugų centro atsakingą asmenį – Iloną Lapinskaitę, el. p. administratorius@palangosspc.lt, tel. +37046048412
  • Jeigu asmuo nesutinka su Palangos miesto socialinių paslaugų centro atsakingo asmens atsakymu, jis gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną – Indrė Gudavičienė, el. p. dap@palanga.lt, tel. (8 460) 34141. Ar gauti informaciją Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainė

Atsakingo asmens už duomenų apsaugą 2024 m. veiklos planas 
Privatumo politika 
Asmens duomenų apsaugos taisyklės
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas 
Palangos miesto socialinių paslaugų centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas
Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti jų teises formų aprašas
Informacinių technologijų saugumo aprašas

Informacija atnaujinta 2024-03-21