Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus Palangos miesto socialinių paslaugų centre teikimo tvarkos aprašas nustato vidinius informacijos apie Palangos miesto socialinių paslaugų centre (toliau Centras) galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus priėmimo Centre veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu , jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Centre gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Centre ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai atvykęs pas Kompetentingą subjektą adresu Gintaro g. 34, Palanga;
  • atsiųsti informaciją Palangos miesto socialinių paslaugų centro elektroninio pašto adresu info@palangosspc.lt;
  • informuoti tel.: (8 460) 48412, (8 460) 49450, pokalbiai įrašomi;
  • atsiųsti pranešimą paštu adresu Gintaro g. 34, Palanga; Siunčiant pranešimą paštu, po Centro pavadinimu, turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.

Informacijos apie pažeidimus Palangos miesto socialinių paslaugų centre teikimo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta 2024-01-19