Teisinė informacija

Palangos miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Palangos miesto socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas