Bendrosios paslaugos

INFORMAVIMAS:reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). 
Gavėjai: Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos. 
Teikimo trukmė/dažnumas: palei poreikį.

KONSULTAVIMAS: pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų. Gavėjai: Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, mažiau galimybių turintis jaunimas, kiti asmenys ir šeimos.  
Teikimo trukmė/dažnumas: kol problema bus išspręsta.

TARPININKAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS: pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). 
Gavėjai: Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, mažiau galimybių turintis jaunimas, kiti asmenys ir šeimos. 
Teikimo trukmė/dažnumas: kol problema bus išspręsta.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Karoliną Šliačkuvienę
El. paštas: karolina.sliackuviene@palangosspc.lt
Tel.: 8 (619) 86070

Mokejimas-uz-socialines-paslaugas-tarybos-sprendimas

Informacija atnaujinta: 2022-10-21