Gebėjimo ir savarankiškumo pasirūpinti savimi vertinimas

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENINIUS SPRENDIMUS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.10 straipsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje“ pakeitimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A1-1603 „Dėl direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. A1-247 pakeitimo“, Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vertinamos šios sritys:

 • Turtinių santykių sritys – asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, turto naudojimas, valdymas.
 • Asmeninių neturtinių santykių sritys – savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis.

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

 • Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
 • Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.
 • Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.
 • Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/v-1530 „Dėl  Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A3-666 „Dėl direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A3-393 pakeitimo“, Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina senatvės pensinio amžiaus asmenų, kuriems nustatomi specialieji poreikiai, savarankiškumą kasdienėje veikloje, pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną.

Specialieji poreikiai vertinami individualiai 5 veiklose:

 1. Mobilumas/judėjimas
 2. Žinių taikymas
 3. Bendravimas
 4. Savarankiškumas
 5. Kasdienė veikla.

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 27 d. įsakymu A1-1553 „Dėl direktoriaus 2019 m. vasario 21d. įsakymo A1-212 pakeitimo“ Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina senyvo amžiaus bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

Asmens socialinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, darbingo amžiaus asmens galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir užimtume, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes suteikti pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą.

Asmens fizinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens galimybę savarankiškai judėti, maitintis, atlikti namų buities darbus, tvarkyti finansinius reikalus, asmens pažintines funkcijas, fizinę ir psichinę sveikatos būklę, poreikį pagalbai ir šeimos narių ar artimųjų galimybes suteikti pagalbą.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Liną Zobernytę
El. paštas lina.zobernyte@palangosspc.lt
Tel. numeris 8 (694) 96839

Informacija atnaujinta: 2022-10-14