Laikinas apnakvindinimas

Laikinas apnakvindinimas:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei. Ši paslauga teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras. Paslauga teikiama nemokamai.

Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Paslaugų gavėjai gali būti:

  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
  • senyvo amžiaus asmenys;
  • smurtautojai;
  • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas (taisyklės)

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Aliną Andronovą
Tel. numeris  8 (618) 16569

Socialinę darbuotoją Sandrą Dimpartaitę – Kavalskę (laikinai nedirba)

Tel. numeris visą parą: 8 (460) 53485; 8 (615) 27568

Atnaujinta 2022-10-14