Parama

Beldžiamės į Jūsų širdis ir maloniai prašome, paremti Centro bendruomenę.
Kviečiame Jus skirti 1,2% savo pajamų mokesčio.
Jums, reikalingi duomenys:

Palangos miesto socialinių paslaugų centras
įmonės kodas 300917888
At.s. Nr. LT 937180600001130862

PAREMTI KARO PABĖGĖLIUS GALITE AUKODAMI

Į specialią BĮ „Palangos socialinių paslaugų centras“ paramos sąskaitą Nr. LT64 7180 6000 0313 0554,
įmonės kodas 300917888
mokėjimo nurodymo paskirtyje įrašant „Parama ukrainiečiams Palangoje“
Lėšos bus  skirtos kurorte apsistojusiems Ukrainos karo pabėgėliams paremti.

Paaukota 16 505, 50 Eur. 

iš jų: išnuomotas autobusas už 480 Eur., nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams, kelionei į Vilnių, Ukrainos ambasadą.

Bendradarbiaujant su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas”, už 16 025 eurų nupirkta Palangos mieste gyvenantiems Ukrainos piliečiams kortelių maisto produktams įsigyti.

DĖL HUMANITARINĖS PAGALBOS UKRAINAI, BUČOS MIESTUI:

Palangos miesto socialinių paslaugų centras

At. s. Nr. LT 64 7180 6000 0313 0554
Mokėjimo paskirtis: „Parama Bučos miestui”

Paaukota – 44254,00  Eur.

iš jų: už 14 578 Eur.  nupirkta ilgai negendančių maisto produktų.
22 855 eurų Bučos prašymu, ryšio priemonių.

Likutis: 6820,00 Eur.

Pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą, 2023 m. gauta 927,19 eurų parama

Paramos paskirstymas:

2022 m. pradžioje nepanaudotas paramos likutis buvo 581,97 Eur.
Per 2022m. įstaiga gavo 689,33 Eur. paramos iš 1,2% gyventojų pajamų mokesčio.
Per 2022 m. iš paramos įstaiga panaudojo 744,64 Eur.  renginiui/koncertui bendruomenei „Bendrystės tiltas“.
Nepanaudotas paramos lėšų likutis 526,66 Eur.

AČIŪ  už, Jūsų, gerumą

Palangos miesto socialinių paslaugų centro labdaros paramos tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 24 d.