Dienos socialinė globa namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose teikiama pagal nustatytą poreikį iki 4,5 val. per dieną, 5 dienas per savaitę, darbo dienomis.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai – suaugę ir (ar) senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis.
Mokėjimas už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas:
• mokėjimo dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
• asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas dydis yra:

Vienam gyvenančiam asmeniui:

 • Iki 2 VRP (258 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
 • Nuo 2 iki 3 VRP (258-387 Eur) asmuo moka 15 procentų asmens pajamų;
 • Kitais atvejais (nuo 387 Eur) asmuo moka 20 procentų asmens pajamų;

Šeimoje gyvenančiam asmeniui:

 • 10 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos iki 2 VRP)
 • 20 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos nuo 2 iki 3 VRP)
 • 30 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos nuo 3–4 VRP)
 • 40 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos nuo 4–5 VRP)
 • Kitais atvejais 50 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos viršija 5 VRP)

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą ir pateikia:

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
 • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar kt.);

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo svarsto Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisija, kuri priima sprendimą. Priimtas sprendimas perduodamas Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja paslaugų teikimą.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia:

 • socialinis darbuotojas
 • individualios priežiūros darbuotojas.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Karoliną Šliačkuvienę,
El. paštas: karolina.sliackuviene@palangosspc.lt
Tel. numeris: 8 (619) 86070

Dienos socialinės globos asmens namuose tvarkos aprašas
Dienos-socialinės-globos-namuose-paslaugų-sąrašas
Dienos socialinės globos asmens namuose 2022 m. veiklos planas

Mokėjimas už socialines paslaugas tarybos sprendimas 

Dienos socialinei globai asmens namuose gauti eilių nėra

Informacija atnaujinta: 2022-10-14