Dienos socialinės globos institucijoje 2023 m. veiklos rezultatų pristatymas

Dienos socialinės globos institucijoje 2023 m. veiklos rezultatų pristatymas

Šiandien dienos socialinės globos institucijoje bendruomenei buvo pristatyti 2023 m. veiklos rezultatai. susirinkime dalyvavo Palangos miesto socialinių paslaugų centro vadovė, dienos socialinę globą institucijoje teikiantys darbuotojai, dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjai, jų artimieji (viso 36 asmenys). 

Susirinkimo metu :

  • vyko naujų darbuotojų pristatymas;
  • aptartos grįžtamojo ryšio stiprinimo galimybes;
  • pateikta kasmetinės periodinės patikros analizė;
  • pristatyti metiniai veiklos rezultatai;
  • pristatyti Jaunimo Tarybos rezultatai;
  • svarstyti kiti klausimai.

SUSIRINKIMO METU IŠSIKĖLĖME 2024 M. LŪKESČIUS:

* Pagerinti lankomumą;
(Paslaugų gavėjai 2023 metais dienos socialinės globos paslauga naudojosi 2172 dienas lankomumas siekia 49 %);
* Sustiprinti grįžtamąjį ryšį;
* Užtikrinti emocinį saugumą;
* Stiprinti šalių bendradarbiavimą ir bendravimo kultūrą.

Esame dėkingi už atvirumą ir galimybę tobulėti. 

 

 

Pasidalinkite šiuo įrašu