Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa (institucijoje) tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Gavėjai – Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.

Teikimo trukmė nuo 3 val. iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę institucijoje.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • psichologinė pagalba,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • transporto paslaugų organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas, kineziterapeutas, slaugytojas, užimtumo specialistas.

Mokėjimas už dienos socialinę globą:

 • mokėjimas už dienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
 • vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra:

Iki 2 VRP (258 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
Nuo 2 iki 3 VRP (258-387 Eur) asmuo moka 15 procentus asmens pajamų;
Kitais atvejais 3 VRP (387 Eur) > asmuo moka 20 procentų asmens pajamų.

 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurio pajamos vienam šeimos nariui už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą,  mokėjimo dydis yra:

Iki 2 VRP (258 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
Nuo 2 iki 3 VRP (258-387 Eur) asmuo moka 20 procentus asmens pajamų;
Nuo 3 iki 4 VRP (387-516 Eur) asmuo moka 30 procentų asmens pajamų;
Nuo 4 iki 5 VRP (516-645 Eur) asmuo moka 40 procentų asmens pajamų;
Kitais atvejais 5VRP (645 Eur) > asmuo moka 50  procentų asmens pajamų.

 • mokestis už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teiktą dienos globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos globos trukmei patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2020 m. sausio 30 d. Nr. T2-8 „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo“.

Teikiant dienos socialinės globos paslaugas Centre vykdomos  užimtumo veiklos:

 • Dailės terapija;
 • Kineziterapija;
 • Taikomoji fizinė veikla;
 • Įvairūs rankdarbiai (karpiniai, vilnos vėlimas, dekupažas, medžio darbai, antrinių žaliavų panaudojimas, smėlio panaudojimas meninėje veikloje ir kt. );
 • Kasdieninių savitvarkos ir gyvenimo įgūdžių palaikymas bei ugdymas;
 • Socialinių įgūdžių palaikymas;
 • Skaitymo – rašymo įgūdžių palaikymas;
 • Pažintinė veikla;
 • Kompiuterinis raštingumas;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos:
I – V  nuo 7.30 iki 17.00 val.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Gražiną Diemintienę
El. paštas grazina.diemintiene@palangosspc.lt
Tel. numeris  8 (626) 54 623,

Šventosios padalinys 
Socialinę darbuotoją Ritą Žukauskaitę
Žuvėdrų g. 4, Palanga (Šventoji)
Tel. 8 (460) 30569
El. p. spc.sventoji.zuvedru@gmail.com

Dėl dienos socialinės globos skyrimo
asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys, artimieji giminaičiai) raštišku prašymu kreipiasi į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, adresu: Vytauto g. 112, tel. 8 (460) 48716.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų organizavimo aprašas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos 2022 metų veiklos planas
Dienos-socialinės-globos-2021-m.-veiklos-plano-įsivertinimas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos 2021 m. veiklos planas

Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialinės priežiūros ir globos paslaugų Šventosios padalinio paslaugų organizavimo aprašas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro Šventosios padalinio dienos socialinės globos 2022 metų veiklos planas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro Šventosios padalinio dienos socialinės globos 2021 metų veiklos plano įsivertinimas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro Šventosios padalinio dienos socialinės globos 2021 metų veiklos planas

 Mokejimas-uz-socialines-paslaugas-tarybos-sprendimas

Informacija atnaujinta – 2022-10-21