Įgyvendindami EQUASS kokybės sistemos palaikymo planą prisiminėme gero elgesio taisykles ir teises

Įgyvendindami EQUASS kokybės sistemos palaikymo planą prisiminėme gero elgesio taisykles ir teises

Šiandien dienos socialinės globos paslaugų gavėjai prisiminė gero elgesio taisykles ir orumo, finansinio piktnaudžiavimo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo nuostatas, procedūras.

Diskusijose išaiškėjo, kokių gero elgesio taisyklių laikytis sunkiausia ir kodėl apskritai reikalingos taisyklės. Akcentavome, kad vienas svarbiausių uždavinių Centre priimti vienas kitą tokiems, kokie esame.

Tiek Centre, tiek už centro ribų asmuo turi jaustis oriai, tad aptarėme, kada būtų pažeista jų finansinė laisvė, fizinė neliečiamybė, orumas. O kad žodžiai, girdėti susitikime dar labiau įsimintų, paslaugų gavėjai informaciją lengvai suprantama kalba nagrinėjo lankstinuke. Susidomėjimas buvo didelis, jaunuoliai smalsiai žiūrinėjo pateiktą informaciją.

Asmens orumas neatsiejamas nuo aplinkinių gero elgesio, tad laikykimės visuomenėje nustatytų normų ir likime visada orūs. 

Pasidalinkite šiuo įrašu