Kelionė į Kretingą

Kelionė į Kretingą

               Saulėtą ir šiltą rugsėjo rytmetį Socialinės priežiūros ir globos paslaugų Šventosios padalinio darbuotojai kartu su paslaugų gavėja išvyko į gerai pažįstamą ir širdžiai artimą miestelį – Kretingą. Praėjus kuriam laikui, vieniems – anksčiau, kitiems – vėliau, vis dažniau ir dažniau sugrįžta prisiminimai ir sentimentai apie vaikystės ir jaunystės namus, kyla noras į juos sugrįžti. Paslaugų gavėjos jaunystės namų Rotušės aikštėje 3 buto langai, antrame aukšte dar tokie pat šviesūs, kaip jaunystėje, sužadino ilgesingus prisiminimus. 
               Kaskart įžengus į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią – apima neapsakomas susikaupimo ir susimąstymo jausmas. Tai yra seniausia išlikusi bažnyčia Žemaitijoje, pastatyta 1617 m., žadą atima žvelgiant į persipynusius gotikos ir renesanso stiliaus bruožus, bažnyčios vitražus, altorėlius, kryžių su koplytėlę šventoriuje, Šventosios koplyčią ir kitus objektus bažnyčios prieigose.
              Aplankėme paminklą Jurgiui Pabrėžai, paminklą skirtą Lietuvos Nepriklausomybės Dešimtmečiui paminėti, pasigėrėjome papuoštomis ir sutvarkytomis miestelio erdvėmis.  

Pasidalinkite šiuo įrašu