Lietuvos Raudonojo Kryžiaus mokymai ,,Integracijos priemonių stiprinimas savivaldybėse”

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus mokymai ,,Integracijos priemonių stiprinimas savivaldybėse”

2023 m. rugsėjo 14 dieną, ,,Žilvinas Hotel Palanga” viešbutyje pabėgėlių priėmimo centras kartu su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi organizavo mokymus ,,Paslaugos užsieniečiams: teisiniai aspektai, šeimos sujungimas ir atvejo vadyba”. Šie mokymai yra pirmieji iš planuojamų trijų sesijų ,,Integracijos priemonių stiprinimas savivaldybėse”. 

Palangos miesto socialinių paslaugų centro komandos dalis bei kiti dalyviai iš kitų savivaldybių, turėjo galimybę pagilinti žinias apie teisinius pabėgėlio statusą turinčių asmenų aspektus, sužinojo, kaip atrodo išduotas pabėgėlio statusą įrodantis dokumentas. Išties buvo įdomu išgirsti, koks sunkus procesas yra šeimos sujungimas, kuomet šeimos nariai gyvena skirtingose valstijose. Seminaro metu aptartas atvejo vadybos modelis integracijoje, išskirtos priverstinio perkėlimo traumos, išryškintas vertėjo vaidmuo darbe su pabėgėliais. Mokymai buvo susieti su teorine ir praktine dalimi, įtraukiomis situacijos analizėmis bei kūrybinėmis užduotimis. 

Renginio tikslas  – stiprinti specialistų gebėjimus teikiant (integracijos) paslaugas pabėgėliams, užtikrinant lygiateisį jų prieinamumą. Tad džiaugiamės pagilinę žinias, užmezgę naujas pažintis ir turiningai praleidę laiką. 

Dėkojame organizatoriams už kvietimą dalyvauti. 

(Pabėgėlių priėmimo centras įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą ,,Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos”, projekto Nr. 08,3,1-ESFA-V-419-02-0001)

 

Pasidalinkite šiuo įrašu