PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ATMINTINĖ GYVENTOJAMS

PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ATMINTINĖ GYVENTOJAMS

Nuo š. m. liepos 1 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras pradeda teikti savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugą.

Jei vykstama hemodializės paslaugoms arba kitai specializuotai sveikatos priežiūros paslaugai gauti savo gyvenamosios savivaldybės ribose galima kreiptis į savivaldybės įgaliotą įstaigą:

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Tel.: 0 686 91434

Gintaro g. 34, Palanga 

Jei pacientas vyksta į gydymo įstaigą, esančią ne jo gyvenamojoje savivaldybėje, reikia kreiptis trumpuoju numeriu 1808.

KUR VEIKIA PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA?

 • Savivaldybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta pas gydytojus specialistus konsultacijoms, į hemodializės centrą Palangos miesto savivaldybės ribose).
 • Valstybės lygmens pavėžėjimo paslauga teikiama (kai pacientas vyksta pas gydytojus specialistus konsultacijoms į gretimą ar tolimesnę savivaldybę, ar yra pervežamas tarp Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ).

KOKIOMS PASLAUGOMS VYKSTANT GALIMA NAUDOTIS ŠIA PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA?

 • kai vykstama planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų bei vykstama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama planinių sveikatos priežiūros paslaugų į dienos stacionarą, dienos chirurgiją ir grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų – medicininė reabilitacija ir ankstyvoji vaikų raidos sutrikimų reabilitacija;
 • kai vykstama iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ planiniam tolimesniam gydymui, procedūroms ar tyrimams atlikti;
 • kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir/ar grįžtama po jo į gyvenamąją vietą;
 • kai vykstama planinių hemodializės paslaugų ir grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą;

 • kai vykstama į ASPĮ dėl organo transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
 • kai grįžtama iš SPS po suteiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, kai nereikalingas stacionarinis gydymas;

KAS GALI NAUDOTIS PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA?

75 metų ar vyresni pacientai, turintys mažas pajamas;

✓  55% ar mažesnį darbingumą bei mažas pajamas turintys pacientai;

✓  Specialiuosius poreikius bei mažas pajamas turintys pacientai;

✓  Neįgalumą bei mažas pajamas turintys pacientai;

✓  Pavėžėjimas reikalingas dėl medicininių priežasčių:

•     Pacientai turintys judėjimo sutrikimų ir savarankiškai galintys paeiti vos keletą žingsnių;

•     Pacientai turintys sveikatos sutrikimų trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją – psichikos, regos, klausos, kalbos;

•     Pacientai vykstantys gydomosioms procedūroms, kai jų sukeliamas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę naudotis viešuoju ar individualiu transportu – hemodializė, transplantacija, chemoterapija;

•     Pacientui transportuoti reikalingi neštuvai, deguonis ar kita speciali įranga;

KUO SKIRIASI SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS LYGMENS PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMAI?

Savivaldybės lygmens pavėžėjimas yra kai asmuo vyksta gauti medicinines paslaugas savo gyvenamosios savivaldybės ribose, ir paslaugos teikimą organizuoja savivaldybės įgaliotoji įstaiga – Palangos miesto socialinių paslaugų centras telefonu arba pacientui ar jo atstovui atvykus į centrą.

Valstybės lygmens pavėžėjimus yra kai asmuo vyksta gauti medicinines paslaugas ne  savo  gyvenamosios savivaldybės ribose ir paslaugos teikimą organizuoja Karštoji liniją trumpuoju numeriu 1808.

KAS GALI UŽREGISTRUOTI PACIENTĄ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGAI?

Pavėžėjimo paslaugai pacientas registruojasi pats arba jį gali užregistruoti kitas žmogus. Atšaukti registraciją pavėžėjimui gali tik pats pacientas ar teisiškai jį atstovaujantis asmuo.

Vykstant į gyvenamąją vietą iš ASPĮ po planinio stacionarinio gydymo, vykimui į gyvenamąją vietą iš SPS ir vykimui tarp ASPĮ registruoja tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakingas asmuo, turintis medicininį spaudą.

KOKIŲ PACIENTO DUOMENŲ REIKĖS NORINT ATLIKTI REGISTRACIJĄ PAVĖŽĖJIMUI?

Kai registraciją atlieka pats pacientas ar kitas asmuo:

 • paciento asmens kodas;
 • kontaktinis telefono numeris;
 • galiojantis gydytojo siuntimas;
 • galiojanti registracija pagal gydytojo siuntimą;
 • tikslus gyvenamosios vietos adresas;
 • tikslus asmens sveikatos priežiūros įstaigos adresas.

AR GALIMA GAUTI PAVĖŽĖJIMO PASLAUGĄ, JEI REIKALINGAS NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTAS AUTOMOBILIS?

Taip, pavėžėjimo paslaugos teikiamos įprastais ir neįgaliesiems pritaikytais automobiliais. Svarbu: neįgaliesiems pritaikyti automobiliai nėra aprūpinti pacientui reikalingomis pagalbinėmis priemonėmis, tokiomis kaip neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė ir kt.

KOKIE YRA REGISTRACIJOS ŠIAM PAVĖŽĖJIMUI BEI PAVĖŽĖJIMO ATŠAUKIMO TERMINAI?

Registruotis dėl pavėžėjimo paslaugos asmuo gali ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatyto vizito asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Jei asmuo negali vykti užregistruotu laiku, privalo atšaukti pavėžėjimo paslaugą: (1) ne vėliau kaip 2 val. iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra savivaldybės lygmens pavėžėjimas ir (2) ne vėliau kaip 3 val. iki numatyto pavėžėjimo, jei tai yra valstybės lygmens pavėžėjimas.

Plačiau: https://1808.lt/

Pasidalinkite šiuo įrašu