Pagalba į namus

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalba į namus teikiama pagal nustatytą poreikį iki 10 val. per savaitę suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai, senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimai, socialinę riziką patiriančiai šeimai, vaikui su negalia ir jo šeimai, kitiems asmenims ir šeimoms laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems žmonėms.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugą:
• mokėjimas už pagalbos į namus paslaugos dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
• asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugą dydis yra:

 • Iki 2 VRP (258 Eur) asmuo paslauga gauna nemokamai;
 • Nuo 2 iki 3 VRP (258-387 Eur) asmuo moka 5 procentus asmens pajamų;
 • Nuo 3 iki 4 VRP (387-516 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
 • Nuo 4 iki 5 VRP (516-645 Eur) asmuo moka 15 procentų asmens pajamų;
 • Kitais atvejais 5VRP (645 Eur) > asmuo moka 20 procentų asmens pajamų.

• Asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už Valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (258 Eur.), pagalbos į namus paslauga teikiama nemokamai;
• atskaičius nustatyta mokėjimą už pagalbos į namus paslaugą asmens (šeimos) mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei dvigubas Valstybės remiamų pajamų dydis (258 Eur.);
• mokestis už pagalbos į namus paslaugas, Palangos m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 sprendimu „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo”, nustatomas: paslaugos kainą 4,59 eur/val. dauginama iš teiktų pagalbos į namus valandų skaičiaus.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl pagalbos į namus paslaugos gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu Gintaro g. 34, Palanga   Tel. 8 (694) 96839 ir pateikia:

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
 • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
 • medicininę pažymą iš gydytojo dėl paslaugos būtinumo (jeigu asmeniui nenustatytas specialusis priežiūros (pagalbos), slaugos ar transporto išlaidų kompensacijos poreikis).

Dėl pagalbos į namus paslaugos skyrimo svarsto Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisija, kuri priima sprendimą. Priimtas sprendimas perduodamas Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja paslaugų teikimą.

Pagalba į namus teikiama:

 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • socialinę riziką patiriančios šeimoms;
 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Pagalbos į namus paslaugas teikia:

 • socialinis darbuotojas
 • individualios priežiūros darbuotojas

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas
Pagalbos į namus paslaugos sąrašas
Pagalbos į namus paslaugų gavėjų vertinimas
Pagalbos į namus 2022 m. veiklos planas
Pagalbos į namus 2021 m. veiklos planas
Pagalbos į namus 2020 m. veiklos planas

Mokėjimas už socialines paslaugas tarybos sprendimas 

Pagalba į namus eilė:  Laukiančių asmenų nėra.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Liną Zobernytę
El. paštas: lina.zobernyte@palangosspc.lt
Tel. numeris 8 (694) 96839

Informacija atnaujinta: 2022-10-14