Socialinių paslaugų organizavimo dokumentai

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2022-06-30 Nr. T2-171, dėl laikino atokvėpio paslaugos
Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros tvarkos aprašas
Įgaliojimas vykdyti atvejo vadybos funkcijas
Teisė atlikti akredituotą socialinę priežiūrą

Informacija atnaujinta: 2022-07-27