EQUASS pažangos ataskaita

EQUASS pažangos ataskaita

Palangos miesto socialinių paslaugų centras pateikė trečiąją pažangos ataskaitą apie praėjusių metų įgyvendintus veiksmus ir įdiegtus naujus darbo metodus. Pateikti duomenys ir pasiekta pažanga įrodo, kad organizacija nuolat gerina darbuotojams sąlygas, užtikrina saugią ir sveiką aplinką, skiria individualų dėmesį paslaugų gavėjams, mokosi ir gerina paslaugų kokybę bei rezultatus, kuria naujus darbo metodus, plečia paslaugų spektrą ir tobulina procesus. Socialinių paslaugų teikėjas ir toliau demonstruoja gerą lyderystę, gerą valdymą, orientaciją į paslaugų gavėjus bei darbuotojus, centro veikla yra efektyvi ir nuolat tobulėjanti. Remiantis EQUASS kokybės principais organizacijos rekomendacijos yra tinkamai įgyvendintos ir atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą.

Daugiau informacijos nuorodoje:

Palangos miesto socialinių paslaugų centro 2024 m. Equass pažangos ataskaita

Pasidalinkite šiuo įrašu