Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslauga:

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. Paslauga teikiama pagal poreikį.

Paslaugų gavėjai gali būti:

  • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
  • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos;
  • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose;
  • smurtautojai;
  • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
  • kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.).

Palangos miesto socialinių paslaugų centro psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas (taisyklės)

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Aliną Andronovą
Tel. numeris   8 (618) 16569

Socialinę darbuotoją Sandra Dimpartaitė – Kavalskė (laikinai nedirba)

Tel. numeris visą parą: 8 (460) 53485; 8 (615) 27568

Atnaujinta 2022-10-14