Gerovės konsultantas

GEROVĖS KONSULTANTO PASLAUGOS

✅Teikiamos – NEMOKAMAI

✅Į Gerovės konsultantą gali kreiptis visi gyventojai, vyresni nei 18 metų, iš anksto užsiregistravę, susitarę dėl konkretaus susitikimo laiko.

Modelio tikslas


Paskatinti žmones kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais, t. y. esant lengviems streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiams, ir teikti jiems įrodymais pagrįstas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas.

Gerovės konsultantas

Specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Projekto metu įdiegtas ir išplėtotas gerovės konsultantų paslaugų tiekimo modelis Palangos miesto savivaldybėje ne tik padės greičiau ir efektyviau spręsti psichikos sveikatos problemas, bet ir įvertinti, kokių paslaugų savivaldybėje trūksta, ar teikiamos paslaugos yra lengvai prieinamos gyventojams, t.y. sukurtas, adaptuotas ir išplėtotas gerovės konsultanto paslaugų modelis galės būti naudojamas kaip instrumentas, padedantis atlikti gyventojų psichinės sveikatos strategijos formavimą ir tuo pačiu padės mažinti psichinės sveikatos skirtumus tarp Lietuvos regionų.

gerove1
gerove2

Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) 2014-2021 metų programos „Sveikata“ tikslo – psichikos sveikatos stiprinimas ir sveikatos sutrikimų prevencija, sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei; LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2021–2023 metų Strateginio veiklos plano 5 veiklos prioriteto – Psichikos sveikatos raštingumo ir paslaugų įvairovės didinimas; Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos uždavinio: Gerinti visuomenės psichikos sveikatą – atlikti psichikos sveikatą stiprinančias intervencijas, skatinančias teigiamus pokyčius ir didinančias visuomenės sąmoningumą. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu gerovės konsultanto paslauga bus suteikta 232 asmenų.

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“ Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis:

https://eeagrants.lt/
https://www.norwaygrants.lt/

Bendradarbiaujančios įmonės