Psichologinio saugumo užtikrinimas

PRANEŠK APIE MOBINGĄ, PSICHOLOGINĮ SMURTĄ DARBE

Čia  galite pateikti informaciją apie Centre vykstantį mobingą, priekabiavimą,  ar psichologinį smurtą ir kitas smurto formas.
Žemiau esančioje anketoje prašome nurodyti aplinkybes, ir kitus reikšmingus duomenis.
Užpildytą anketą išsiųskite Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo komisijos priminkei Jovitai Petreikienei, el. paštu jovita.petreikiene@palangosspc.lt, arba praneškite telefonu  +370 (612) 6125

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

Daugiau informacijos:

Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

VDI informacija:

https://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=3352

Informacija atnaujinta: 2022-10-27