Transporto paslauga

Paslauga teikiama asmeniui (šeimai), kuris dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, vykti į socialinių paslaugų, švietimo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitos būtinos pagalbos atvejais.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl transporto paslaugos gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu Gintaro g. 34, Palanga (Palangos savivaldybės kiemas) tel. 8 (460) 48264, 8 (620) 13582   ir pateikia:

  • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
  • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
  • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugos (pažymų pateikti nereikia, kai pareiškėjas (šeimos nariai) gauna pensijas ar kitas išmokas, mokamas Sodros, socialinės rūpybos skyriaus, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, arba kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą paslaugos kainą);
  • medicininę pažymą iš gydytojo ar kitus dokumentus įrodančius paslaugos būtinumą, kai asmeniui nėra nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis.
  • paslauga teikiama asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos savivaldybėje.

Dėl transporto paslaugos asmeniui (šeimai) skyrimo, sprendimą priima socialinių paslaugų centro direktorius.

Transporto kaina: 

Asmeniui (šeimai), kuris dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, vykti į socialinių paslaugų, švietimo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitos būtinos pagalbos atvejais, paslaugos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos  „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo” 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 punktu 19.6 – paslaugos kaina pagal individualius užsakymus – 0,45 Eur./km.

Paslaugų gavėjams, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, transporto paslaugos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos  „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo” 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 punktu 19.6 – paslaugos kaina pagal nustatytus maršrutus – 0,36 Eur./km ir vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo” 2020 m. sausio 30 d. Nr.T2-8 punktu 11.1 – iš dalies moka 10 procentų jiems apskaičiuotos paslaugos kainos.

Transporto grafikas 
Transporto paslaugos teikimas vykti dializei į gydymo įstaigą grafikas:

Savaitės diena Nuvežimas Parvežimas 
Antradienis 8:30-9:00 val. 13:00-13:40 val.
Ketvirtadienis 8:30-9:00 val. 13:00-13:40 val.
Šeštadienis 7:30-8:00 val. 12:00-12:40 val.

Centro specialiojo transporto paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas
2022 TPP tvarka 2022-03-23 
2022 transporto tvarka 
2022 transporto priedas Nr. 2 Papildomas susitarimas
2022 m. transporto priedas Nr. 1
Mokėjimas už socialines paslaugas tarybos sprendimas 

Atnaujinta 2022-10-14