„Equass” kokybės sistema

2024 m. 

Equass pažangos ataskaita 2024 m.

2023 m. 

EQUASS Pažangos ataskaita. Palangos miesto socialinių paslaugų centras

Darbo su šeimos, taikant atvejo vadybą, 2023 m. veiklos rezultatai 
Dienos socialinės globos institucijoje 2023 m. veiklos rodikliai 

2022 m.

EQUASS Pažangos ataskaita. Palangos miesto socialinių paslaugų centras 

Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, 2022 m. veiklos rezultatai 
Dienos socialinės globos 2022 m. veiklos rezultatai

2021 m. 
DARBO SU ŠEIMOMIS TAIKANT ATVEJO VADYBĄ 2021 M. VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS 2021 m. VEIKLOS REZULTATAI

EQUASS KOKYBĖS SISTEMOS SERTIFIKATAS
PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ 2021 M. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS 
CENTRO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO POREIKIS 
ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO APRAŠAS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS,JŲ GLOBĖJAMS,RŪPINTOJAMS IR DARBUOTOJAMS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ,DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KOKYBĖS POLITIKOS APRAŠAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS ĮGALINIMO KONCEPCIJA
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS TEISIŲ CHARTIJA
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO APRAŠAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS, PASLAUGŲ GAVĖJŲ ORUMO, FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS IR PREVENCIJOS PROCEDŪROS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMSPASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪROS APRAŠAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS, PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ PROCEDŪROS
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ORUMO, FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO NUOSTATOS IR PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA
 NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKA
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪROS APRAŠAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS GAVĖJŲ PASLAUGŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS GLOBOS PLANO RENGIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA
DARBUOTOJŲ 2020 M.KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS
PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO EQUASS DIEGIMO PLANAS
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO EQUASS DIEGIMO PLANAS
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO APRAŠAS

Informacija atnaujinta 2024-06-21